Blue Flower

Gedicht 7

Ooit was er een klein jongetje
Kwam op de aarde
Veel te vroeg
En o zo klein
Moest vechten om te groeien
En misschien ook tegen pijn
Maar hoe het jongetje ook vocht
Het zat hem maar niet mee
Toen kwam plots een lieve fee
Pakte zijn lieve kleine handje
En nam hem mee
Naar een heel mooi paradijs
Het jongetje zei
"Dank je wel, lieve fee"
Het was een lange reis
Toch keek het jongetje een beetje sip
Hij had een kleine dip
De lieve fee keek op en zei
"Mijn lieve kind waar zit je mee?"
"Ik denk aan mijn papa en mijn mama
Zij konden niet met mij mee"
"Dat is al goed mijn kind", zij de lieve fee
"Jij zit in hun hart, en in gedachten
Ga je altijd met ze mee".

Miranda Duijne-Blom, Mama van engeltje Charles