Blue Flower

Sinds een aantal jaren heeft Lieve Engeltjes de zogenaamde ANBI-status, wat inhoudt dat uw gift in de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar is. Onderstaand vindt u de informatie waarmee wij aan de gestelde eisen voldoen.

Doelstelling

  • Het bieden van troost en steun aan allen die getroffen zijn door het verlies van een kind.
  • Informatieverstrekking aan instellingen die te maken hebben met (groot)ouders en andere familieleden die een kind hebben verloren of gaan verliezen.

Activiteiten

  • Het bieden en onderhouden van mailcontacten tussen mensen die te maken hebben gehad met het verlies van een kind.
  • Het maken van kaarten ter nagedachtenis aan de overleden kinderen.
  • Het bieden en onderhouden van de website, met allerlei toepasselijke informatie
  • Het maken van het digitale magazine ‘Gedeelde Gedachten’.
  • Samenstellen en uitgave van boeken met ervaringsverhalen en gedichtenbundels (geschreven door lotgenoten) en de verkoop hiervan via de webwinkel.
  • Het verspreiden van informatiemateriaal aan bijvoorbeeld ziekenhuizen, uitvaartverzorgers, kraamverzorgenden en opleidingscentra.
  • Het geven van lezingen aan (bijvoorbeeld) uitvaartverzorgers en zorgverleners over het verlies van een kind en het lotgenotencontact dat LE biedt.

Beloningssysteem

LE heeft geen betaalde functies en draait volledig op vrijwilligers. Commissies binnen de Stichting krijgen een budget toegewezen. Binnen dit budget gemaakte kosten ten behoeve van de Stichting (reiskosten, portokosten, etc.) kunnen door de betreffende commissie worden gedeclareerd.

Overige informatie vindt u op de pagina’s Contact en Wie zijn wij.

Zoals van ons verwacht mag worden, publiceren wij jaarverslagen, jaarrekeningen en beleidsplannen van de afgelopen jaren. Deze vindt u hieronder.

  Beleidsplan Inhoudelijk jaarverslag Financieel jaarverslag
2019 Beleidsplan 2019    
2018 Beleidsplan 2018 Inhoudelijk jaarverslag 2018  
2017 Beleidsplan 2017 Inhoudelijk jaarverslag 2017 Financieel jaarverslag 2017
2016 Beleidsplan 2016 Inhoudelijk jaarverslag 2016 Financieel jaarverslag 2016
2015   Inhoudelijk jaarverslag 2015 Financieel jaarverslag 2015